Omgaan met emoties

Omgaan met emotieshttps://wimschoenmakercoaching.nl

Wat zijn emoties en gevoelens?

Soms gebeurt er iets in je omgeving en dan voel je ineens een reactie in jouw lichaam. Deze gebeurtenis heeft dan iets bij jou getriggerd en je brein stuurt een signaal naar je lichaam, waardoor je een emotie voelt. Dit kan van alles zijn en dit kan ook op verschillende plekken in je lichaam gebeuren. Vooral negatieve gevoelens kunnen erg vervelend zijn, zeker als ze langer aanhouden en een steeds grotere rol in jouw leven gaan spelen. Dit artikel gaat over het omgaan met negatieve emoties door deze te herkennen en te reguleren.

Waar komen heftige emotionele reacties vandaan?

Vooral bij heftige lichamelijke reacties kun je er vanuit gaan dat een gebeurtenis in het heden iets heeft getriggerd wat al veel langer in je systeem zit. De gebeurtenis lijkt in min of meerdere mate op een vervelende gebeurtenis van vroeger, waarvan je het vervelende gevoel nog niet of onvolledig hebt verwerkt. Elke keer dat zo’n gebeurtenis zich voordoet, zal je lichaam weer aandacht vragen voor het bijbehorende gevoel. Dit bied jou een kans om de gebeurtenis van vroeger te verwerken en in een ander daglicht te gaan zien.

Emoties herkennen

Er is een verschil tussen primaire emoties en secundaire emoties. Primaire emoties zijn gevoelens die direct gekoppeld zijn aan een bepaalde gebeurtenis. Wanneer je primaire emoties voelt, dan is dit kort en intens en voel je je daarna lichter van binnen. Vervolgens kun je weer verder. Secundaire emoties zijn gevoelens die je ervaart om primaire emoties af te dekken die te veel pijn doen. Deze houden dan ook langer aan en lossen de echte pijn van binnen niet op. Zo kun je boos zijn op iemand, terwijl daaronder het verdriet schuilt dat deze persoon er niet voor je was toen je hem of haar nodig had.

Lijst van emoties

Dit is een lijst met enkele voorbeelden van negatieve gevoelens:

 • Boos
 • Bang
 • Verdrietig
 • Vermoeid
 • Eenzaam
 • Kwetsbaar
 • Afschuw
 • Schuldig
 • Schaamte
 • Onzeker
 • Leeg
 • Zenuwachtig
 • Jaloers
 • Verlangend
 • Verveeld
 • Geïrriteerd
 • Waardeloos
 • Hopeloos
 • Verslagen
 • Teleurgesteld

Emoties reguleren

Er zijn verschillende manieren om met emoties om te gaan. Zo kun je gevoelens onderdrukken. Hierbij laat je ze in het moment niet toe. Ook kunt ze ook uiten. Dit kan door erover te praten of op een andere manier af te reageren. En vervolgens kun je ook emoties verwerken. Dat doe je door de gevoelens toe te laten.

Gevoelens onderdrukken

Emoties onderdrukken of onder controle houden heeft vaak een averechts effect. Het gevoel blijft hierdoor langer opgeslagen in je lichaam en creëert meer negatieve gedachten. Naarmate de tijd vordert, wat jaren kan duren, versterkt het gevoel en gaat deze in de vorm van fysieke en mentale pijn steeds meer aandacht vragen. Je kunt je gevoel dan ook niet helemaal uitschakelen. Negeer je ze toch? Dan kun je in een burn-out of depressie terecht komen. Echter in bepaalde situaties kan het zeker helpen om een gevoelens tijdelijk niet toe te laten om ze op een later moment in een veilige setting alsnog te verwerken.

Emoties uiten

Een andere manier om met emoties om te gaan is door ze te uiten. Je kunt er over praten met iemand. Zo kun je bijvoorbeeld gaan klagen of zeuren als je van binnen een geïrriteerd gevoel ervaart. Of je reageert je boosheid af door te gaan schreeuwen, slaan of schoppen. Tenslotte kun je ook nog over je gevoelens praten met een de persoon die het betreft of met een professional. Hoewel het uiten van je gevoel tijdelijk opluchting kan geven, is dit niet de manier om je gevoelens te verwerken.

Emoties verwerken door te voelen

De enige manier om je emoties effectief te verwerken is om ze te doorvoelen. Dit kan eng en confronterend zijn. Als je bang bent dat je jouw gevoelens niet aankunt, dan is de kans groot dat je een van bovenstaande tactieken gebruikt om ze niet te hoeven voelen. Of je gaat de gevoelens vermijden of afdekken door afleidingen zoals bijvoorbeeld eten, televisie kijken of drank. Wil je ze toch verwerken? Dan zit er niets anders op dan de primaire emoties aan te gaan door ze te voelen. Dit kan heftig en intens zijn en er kunnen vervelende gedachten opkomen, deze mag je negeren. Focus je op het gevoel zelf en je zult merken dat vanzelf oplost. Dit vereist wel oefening.

Wil jij hulp bij het oplossen van jouw negatieve gevoelens?

Wil jij begeleiding van een coach bij het achterhalen van de oorzaak en het oplossen van jouw emoties? Vaak zijn bepaalde patronen van denken, voelen en doen dusdanig ingesleten dat je het zelf niet meer ziet. Een goede coach kan je helpen om inzicht te krijgen in jouw patronen, zodat je weer stappen in de juiste richting kunt gaan zetten. Ik maak graag kennis met je, zodat jij kunt onderzoeken of ik je verder kan helpen met het verwerken van jouw gevoelens. Dit kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.

© Copyright 2022 - Wim Schoenmaker Coaching