Eenzaamheid

Eenzaamheidhttps://wimschoenmakercoaching.nl

Wat is eenzaamheid?

Iedereen voelt zich wel eens alleen of eenzaam, maar wat is dit gevoel precies? In essentie betekent eenzaamheid jij je niet verbonden voelt. Je ervaart een gebrek aan een hechte, emotionele band met jezelf of met anderen. Het kan ook zijn dat je minder hebt contact met andere mensen dan je zou willen. Je eenzaam voelen gaat hand in hand met negatieve gevoelens zoals leegte, verdriet, angst en pijn en met fysieke en mentale klachten. Om dit nog duidelijker te maken is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen eenzaamheid en alleen zijn. Dit zijn wezenlijk verschillende dingen. Zo kun je prima alleen zijn zonder je eenzaam te voelen. Omgekeerd kan het ook gebeuren dat je op een verjaardagsfeest van een vriend of vriendin midden in een groep te vinden bent, maar dat je je van binnen toch ontzettend eenzaam voelt.

Wat zijn symptomen van eenzaamheid?

De kenmerken of symptomen van eenzaamheid zijn:

 • Onregelmatig en ongezond eten
 • Concentratieproblemen
 • Weinig bewegen
 • Verstoord slaapritme
 • Vermoeidheid
 • Vergeetachtig
 • Lichamelijke pijn en spanning
 • Je bent erg emotioneel en voelt je angstig, boos, verdrietig, neerslachtig of leeg
 • Weinig of geen vertrouwen in jezelf of anderen
 • Onzekerheid
 • Je stelt je meer passief dan assertief op
 • Je ziet en spreekt weinig mensen op een dag
 • Er alleen voorstaan / op jezelf aangewezen zijn
 • In de steek gelaten voelen
 • Verveeld zijn
 • Mensen op afstand houden
 • Veel (negatieve) gedachten over jezelf
 • Doelloosheid / nergens het nut van inzien
 • Je waardeloos voelen

Wat zijn de oorzaken van eenzaamheid?

Om de oorzaken van eenzaamheid beter te kunnen begrijpen, maak ik onderscheid tussen eenzaamheid in de verbinding met jezelf en eenzaamheid door gebrek aan (kwaliteit van) relaties met anderen.

Eenzaam in de verbinding met jezelf

Ten eerste kan eenzaamheid ontstaan doordat je (deels) niet verbonden bent met jezelf. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat je jezelf aanpast aan de verwachtingen van je baas, partner of vrienden waardoor je niet meer echt jezelf bent en delen van jezelf verbergt. Zo ben je misschien niet helemaal eerlijk, om de ander maar niet te hoeven kwetsen. Een meer dieper liggende oorzaak kan zijn dat je door aangeleerd gedrag een bepaald deel van jezelf niet de ruimte geeft die het wel verdient. Zo heb je misschien geleerd om je mening voor je te houden. Als dit lang aanhoudt, dan kun je je diep van binnen leeg en eenzaam voelen.

Eenzaam door gebrek aan (kwaliteit van) relaties met anderen

Iedereen heeft zijn of haar eigen behoefte als het aankomt op sociaal contact. De een heeft simpelweg wat minder behoefte aan sociaal contact en vermaakt zich ook prima alleen en de ander gaat het liefst elke avond de deur uit om iets te ondernemen met vrienden of vriendinnen. En de een vindt het fijn om contact wat oppervlakkiger of luchtiger te houden en de ander heeft juist weer wat meer behoefte aan diepgang in gesprekken. Wanneer er niet of niet voldoende in deze behoefte wordt voorzien, dan kun je je eenzaam gaan voelen. Wanneer je weinig of geen sociale contacten hebt, dan zit je in een sociaal isolement. Deze eenzaamheid wordt sterker naarmate dit langer duurt.

Situaties waarin eenzaamheid optreedt

Eenzaamheid komt gemiddeld wat vaker voor in deze situaties:

 • Slechte relatie, waardoor je je eenzaam voelt in je relatie
 • Alleenstaand, geen partner hebben
 • Na een scheiding
 • Na overlijden van een dierbare
 • Geldproblemen, sociale situaties worden vermeden om geld te besparen
 • Eenzaamheid onder ouderen na pensionering
 • Eenzaamheid onder studenten, zoals wanneer je nog geen nieuwe vrienden hebt gemaakt
 • Eenzaam door verhuizing naar een nieuwe woonomgeving
 • Depressieve gevoelens kunnen ertoe leiden dat je je terugtrekt of dat anderen het niet gezellig vinden om met je om te gaan
 • Je ‘anders’ voelen of ‘anders’ zijn, omdat je afwijkt van de norm voel je je niet op je gemak in bepaald gezelschap of word je sneller buitengesloten
 • Je hebt van nature heel veel behoefte aan goed sociaal contact, waarbij het voor anderen lastig is om aan deze wens te kunnen voldoen

Wat zijn de gevolgen van eenzaamheid?

Eenzaamheid verdient aandacht en moet serieus worden genomen. Naarmate eenzaamheid langer aanhoudt kan het grote gevolgen hebben voor je lichamelijke en psychische gezondheid. Er kan een negatieve spiraal ontstaan waarbij eenzaamheid leidt tot depressie, angst en zelfs een vroegtijdig overlijden. Zo kan eenzaamheid leiden tot stress, wat weer een negatieve invloed heeft op je immuunsysteem. Je gaat minder bewegen, minder goed eten en op zoek naar ander manieren om de leegte te vullen. Dit vergroot de kans op overgewicht, een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Je voelt je hierdoor steeds minder goed over jezelf, waardoor je je nog meer terugtrekt uit de samenleving. Er is zelfs een vergroot risico op vervroegd overlijden door slechte gezondheid of zelfdoding. Als je je al enige of langere tijd eenzaam voelt, dan is het dus heel belangrijk om hier iets aan te doen.

Omgaan met eenzaamheid

Je hoeft niet met je eenzame gevoel rond te blijven lopen. Je bent zelf verantwoordelijk om hier iets aan te doen, anderen kunnen dit niet voor je oplossen. Weet je waar jouw eenzaamheid vandaan komt? Dat is mooi, dan kun je gericht actie ondernemen. Als je echt meer alleen bent dan je lief is, dan kun je bijvoorbeeld een nieuwe hobby oppakken om samen met anderen te beoefenen. Ga vooral de deur uit en probeer elke dag wat contact te maken, ook al zie je er nog zo tegenop. Als je de oorzaak minder duidelijk is, dan is het belangrijk om deze te achterhalen. Als je geen vrienden of familie hebt die je hierbij kunnen helpen, dan kan een therapeut of een goede coach jou hierbij helpen. Deze begeleid je dan om zelf achter de oorzaak van jouw eenzame gevoel te komen, zodat je vervolgens passende maatregelen kunt nemen.

Wil jij hulp bij het oplossen van jouw eenzame gevoel?

Wil jij begeleiding van een coach bij het achterhalen van de oorzaak en het oplossen van jouw eenzaamheid? Vaak zijn bepaalde patronen van denken, voelen en doen dusdanig ingesleten dat je het zelf niet meer ziet. Je hebt dan als het ware een blinde vlek ontwikkeld. Een goede coach kan je helpen om inzicht te krijgen in jouw patronen, zodat je weer stappen in de juiste richting kunt gaan zetten. Ik maak graag kennis met je, zodat jij kunt onderzoeken of ik je verder kan helpen met het oplossen van jouw eenzaamheid. Dit kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en gratis.

© Copyright 2022 - Wim Schoenmaker Coaching